Algemene verkoopvoorwaarden

bedrijfs ID

Bedrijf: EURL CHARERAS

Met een kapitaal van € 15.000,-

Het hoofdkantoor:

CAMPING LAS PATRASSEN ****
Las Patrasses
24540 VERGT VAN BIRON
06 77 84 38 52

@:campinglaspatrasse@gmail.com

SIRET-nummer 451 323 224 00027
BTW-nummer FR 34 451 323 224

NAF-code: 5530Z

Prefectuurstopnummer: C24-040922-001
contact@camping-laspatrasse.com

Artikel 1 – Reikwijdte van de algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle verkopen van verblijven op de site www.camping-laspatrasses.com Ze maken integraal deel uit van elk contract dat wordt gesloten tussen de camping en zijn klanten.

Elke klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden gelezen te hebben voorafgaand aan elke reservering van een verblijf, voor hemzelf en voor elke persoon die aan het verblijf deelneemt.
In overeenstemming met de geldende wetgeving worden deze algemene verkoopvoorwaarden ter informatie aan alle klanten ter beschikking gesteld vóór het sluiten van een contract voor de verkoop van verblijven. Ze kunnen ook worden verkregen op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van de vestiging.

Artikel 2 – Boekingsvoorwaarden

2.1 Prijs en betaling

De prijs van de verblijven is aangegeven in euro, inclusief BTW. De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat de prijs exclusief de toeristenbelasting (te zien afhankelijk van het land), de schoonmaakoptie is.

Voor reserveringen van kampeerplaatsen: Alle plaatsen zijn op naam en kunnen niet worden toegewezen of onderverhuurd. De locatie wordt pas van kracht met onze instemming en na ontvangst van het totale bedrag van het verblijf en de reserveringskosten.

Voor huurreserveringen: Alle huren zijn nominatief en kunnen niet worden toegewezen of onderverhuurd. De huur wordt pas effectief met onze instemming en na ontvangst van het totale bedrag van het verblijf en de reserveringskosten.

Het saldo van uw verblijf wordt een maand voor uw aankomst betaald.

Bij aankomst wordt u gevraagd om een ​​attest van een multi-risk woning- en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Wat hybride of elektrische auto’s betreft, dank u om dit te melden op de dag van uw aankomst bij de receptie, er zal een toeslag van 5,00 € per nacht worden gevraagd. Iedereen die het opladen van zijn elektrische of hybride voertuig op de dag van aankomst niet aangeeft, moet het bedrag van 5,00 € / nacht betalen met een coef x 2.

Minderjarigen moeten worden begeleid en vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogden op de camping. Camping Las Patrasses kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig ongemak veroorzaakt door hen in de afwezigheid van hun ouders of wettelijke voogden binnen de omheining van de camping. De camping LAS PATRASSES behoudt zich het recht voor om een ​​gezin, een groep met een aantal personen groter dan de capaciteit van de huuraccommodatie of de staanplaats te weigeren.

Het watergebied staat niet onder toezicht. Het zwembad is open van 10u tot 22u en uitzonderlijk op woensdag tot middernacht. De glijbanen zijn geopend van 15.00 uur tot 20.00 uur.

De camping behoudt zich het recht voor om alle kinderen van 10 en jonger dan 10 jaar uit het watergebied te weren als ze niet worden vergezeld door hun ouders of onder de verantwoordelijkheid van een volwassene (personen ouder dan 18). Iedereen die de hygiëne- en veiligheidsinstructies niet respecteert, wordt de toegang tot het zwembad ontzegd.

Zwemshorts, onderbroeken, bermuda’s, strings, burkini’s zijn ten strengste verboden bij het zwembad. Alleen zwemkleding en boxershorts zijn toegestaan. Iedereen die de hygiëne- en veiligheidsinstructies niet respecteert, wordt de toegang tot het zwembad ontzegd.

2.2 Wijziging reservering

Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek vindt geen korting en geen restitutie plaats.

2.3 Annulering

Elke reservering die niet is afgehandeld in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden, wordt geannuleerd.

Voor elke annulering die meer dan 30 dagen voor de startdatum van het verblijf wordt ontvangen, wordt 0% van de aanbetaling gerestitueerd.

Elke annulering minder dan 30 dagen voor de datum van het verblijf 0% van de aanbetaling en het reserveringssaldo wordt niet terugbetaald (zie hoofdstuk 2.5)

Annulering door de camping LAS PATRASSES: in het geval dat de camping LAS PATRASSES uw reservering annuleert, wordt u, behalve in geval van overmacht, een krediet van 18 maanden aangeboden. Deze annulering zal in geen geval aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding.

2.4 Intrekking

De wettelijke bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht bij verkoop op afstand voorzien door de Consumentenwet zijn niet van toepassing op toeristische diensten (artikel L.221-28 van de Consumentenwet).

Zo geniet de klant bij elke bestelling van een verblijf op de camping geen herroepingsrecht.

2.5 Annuleringsverzekering

Wij adviseren u een annuleringsverzekering naar keuze af te sluiten. Dit contract biedt u een annuleringsgarantie waarmee u de betaalde bedragen kunt terugkrijgen.

sed in geval van annulering van uw verblijf of vervroegd vertrek onder bepaalde voorwaarden (ziekte, ongeval, enz.).

Artikel 3 – Verloop van het verblijf

3.1 Aankomst en vertrek

Verhuur en kamperen: aankomst vanaf 16:00 uur, vertrek voor 11:00 uur, in de zomerperiode voor verhuur, aankomst en vertrek zijn op zaterdag, zondag en woensdag.

3.2 Storting

Op de dag van aankomst wordt een borg (creditcard afdruk) van € 300,- per accommodatie gevraagd. Het wordt u terugbetaald op de dag van vertrek, tijdens de openingsuren van de kassa, na inventarisatie. De facturering van eventuele schade zal worden toegevoegd aan de prijs van het verblijf, evenals de schoonmaak als u de accommodatie niet in een staat van perfecte netheid achterlaat. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de inventarisatie, wordt de borg (CB) per post of op uw verzoek per sms aan u teruggegeven.

In het geval dat de huur of de accommodatie voor uw vertrek niet is schoongemaakt, worden er schoonmaakkosten van € 80,- inclusief belasting in rekening gebracht.

3.3 Vertrek

Elke teruggave van de sleutel of vrijgave van de staanplaats na 11 uur zal resulteren in de facturering van een extra nacht. Elke verlenging van het verblijf moet ten minste 24 uur voor de geplande vertrekdatum worden gedaan.

3.4 Dieren

Huisdieren zijn niet toegestaan ​​in de verhuur.
Huisdieren zijn toegestaan ​​op kale plaatsen (tent, camper, caravan).

Het vaccinatieboekje moet up-to-date zijn, dieren moeten te allen tijde aan de lijn worden gehouden, geluidsoverlast die andere kampeerders kan storen wordt niet getolereerd. Indien nodig kan camping Las Patrasses de eigenaren vragen te vertrekken zonder restitutie van het verblijf. De eigenaar moet zorgen voor de netheid van de site (ophalen van uitwerpselen, enz.).

3.5 Voor de duur van uw verblijf

Onze camperklanten zijn verantwoordelijk voor hun persoonlijke spullen (zonnebrandcrème, fiets, spelletjes, enz.), de verantwoordelijkheid van camping LAS PATRASSES wijst alle verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal, verlies, enz. van uw persoonlijke bezittingen.

3.6 Reglement van orde

Zoals wettelijk vereist, dient u zich te houden aan ons reglement van orde, gedeponeerd bij de prefectuur, uitgestald bij onze receptie en waarvan u op verzoek een kopie zal worden verstrekt.

3.7 Afbeeldingsrechten

Tijdens uw verblijf zou u kunnen worden gefotografeerd, gefilmd voor commercieel gebruik van onze website, onze commerciële brochure… In geval van verzet van uw kant, kunt u ons schriftelijk op de hoogte brengen bij de receptie.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

De Camping wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade geleden door de uitrusting van de kampeerder die door zijn eigen toedoen zou zijn; verzekering voor uw apparatuur op het gebied van burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht (FFCC, ANWB, ADAC…).